Velkommen til Kanal Østjylland

Kanal Østjylland er et sendesamvirke -en forening- som skal organisere og afvikle lokal-tv i Østjylland på MUX1. Sendesamvirket består af de fem lokale tv-stationer i Østjylland, som har fået licens til lokal-tv under Slots- og Kulturstyrelsen fra 2020-2025. Du kan læse mere om 5 tv-stationer neden for.

Lokal-tv er non-kommerciel og non-profit og baserer sig på goodwill og frivillighed. Vi er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Radio- og TV Nævnet er øverste myndighed for lokal-tv. Vi har et offentlig opdrag om at styrke det lokale medborgerskab.

Sendesamvirket Kanal Østjylland arbejder sammen med de landsdækkende organisationer for lokale medier for bedre forhold for de lokale radio- og tv-stationer, så vi får bedre muligheder for at støtte det lokale demokrati og fællesskaberne, give medborgere oplevelsen af medborgerskab og sikre en stærk lokal forankring.

Du kan finde os på DVB-T kanal 98 -gratis i luften lige over dig- på samme måde, som du finder DR. Du kan også finde os på YouSee og Stofa og givetvis en lang række lokale antenneforeninger. 

TV Kronjylland

TV Kronjylland har base i Randers og sender programmer for, om og med personer her fra Østjylland. Vi bestræber os på at lave tv, som henvender sig til en bred skare, men som altid er fast forankret i vores region og nærområde.

Se mere på www.tv-kronjylland.dk

TVhuset Favrskov

TVhuset Favrskov holder til i Hadsten i Favrskov Kommune. Redaktionen har fokus på unge under uddannelse og uddannelsessøgende. Vi er særligt interesserede i væredygtighed og livsduelighed med unges egen dagsorden i centrum.

Se mere på www.tvhusetfavrskov.dk

ITV Østjylland

ITV OJ producerer tv om kultur-møder, samfund og politik. Vi ser os selv som en ‘institution’ med traditioner og en lang historie for spændende beretninger om kultur, hvor den opstår og har sit liv og om det globale i det lokale -og omvendt.

Se mere på www.tvhusetaarhus.dk

Ungdoms TV

UngdomsTV arbejder aktivt for at give børn og unge med forskellig kulturel baggrund mulighed for at samarbejde på tværs af kulturer og fremme deres aktive deltagelse i det danske medielandskab.

Se mere på www.tvhusetaarhus.dk

Aarhus Lokal TV

V ønsker at styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund, at afspejle mangfoldigheden af kultur, livsopfattelse og levevilkår, at fremme viden og forståelse og at formidle kunst og kultur primært i Djursland, Aarhus og Samsø.

Se mere på www.tvhusetaarhus.dk

Sendesamvirket Kanal Østjylland, Ved Lunden 9, DK-8230 Åbyhøj. Kontakt:  Rui Monteiro, farmont@gmail.com, +45 50120007